Ανάλυση σύστασης σώματος

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Με τη ανάλυση σύστασης σώματος –κοινώς λιπομέτρηση- ελέγχουμε και βλέπουμε από τι αποτελείται το σώμα μας. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από μυϊκή μάζα, οστά, όργανα, υγρά και λίπος, παράμετροι που μια απλή ζυγαριά δεν μπορεί να αναλύσει και  να ερμηνεύσει. Η ανάλυση σύστασης σώματος λοιπόν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να  μελετήσουμε αυτές τις παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα ελέγχουμε:

  • Τα συνολικά σωματικά υγρά
  • Τα ανόργανα στοιχεία που σχετίζονται με την οστική μας πυκνότητα(οστά)
  • Την πρωτεΐνη οπού μας δείχνει την ποιότητα της μυϊκής μας μάζας
  • Τα συνολικά κιλά του σώματός μας
  • Το λίπος σε πραγματικά κιλά, συνολικά και τμηματικά
  • Τη μυϊκή μάζα σε πραγματικά κιλά, συνολικά και τμηματικά
  •  Το σπλαχνικό λίπος το οποίο βρίσκετε γύρω από τα όργανά μας

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως μια ανάλυση σύστασης σώματος λειτουργεί βοηθητικά και συμπληρωματικά σαν εργαλείο στην όλη διαδικασία, απώλειας, αύξησης ή διατήρησης βάρους και όχι σαν μεμονωμένος παράγοντας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Άλλωστε μερικά νούμερα δεν είναι ικανά να καθορίσουν την αξία και την προσωπικότητά μας. 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς