Εξατομικευμένη διατροφή

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, με το φύλο του, το ύψος του, την ηλικία του, την καθημερινότητά του, την κουλτούρα του, την προσωπικότητα του και τον γενετικό κώδικά του. Πως θα μπορούσαμε λοιπόν να μην αναφερόμαστε σε μια εξατομικευμένη διατροφή.  Με τον όρο αυτό, εννοούμε πως το πλάνο της διατροφής διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του καθενός. Μέσα από τη λήψη του διατροφικού αλλά και του ιατρικού ιστορικού που γίνεται στο πρώτο ραντεβού, βλέπουμε και κατανοούμε τις ανάγκες, τις ελλείψεις αλλά και τυχόν δυσκολίες,  γύρω από την ευρύτερη έννοια της διατροφής. Στόχος είναι η δημιουργία και η κατάκτηση μιας υγιούς σχέσης με τη διατροφή.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς